Sunday, 2 February 2014

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN - IKHFAK HAQIQI

Teks : Firdaos Mohd Rawi

بسم الله الرحمن الرحيم
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.Antara hukum nun mati dan tanwin adalah ikhfak. Kesalahan ketika membaca ikhfak adalah membaca dengan tidak mendengungkan bacaan dengan kadar 2 harakat. Cara mendengungkan bacaan juga berbeza pada setiap huruf.

MAKSUD IKHFAK

Ikhfak dari segi bahasa adalah bermaksud tersembunyi.  
Ikhfak dari segi istilah Ilmu Tajwid adalah : Membaca huruf yang bertanda sukun dengan bacaan antara izhar dan idgham beserta dengung.

HURUF-HURUF IKHFAK


Ikhfaq Haqiqi

Apabila huruf nun bertanda sukun (ن) ( dalam Mushaf Rasm Othmani tidak ditulis tanda sukun )atau huruf yang berbaris tanwin (dalam Mushaf Rasm Othmani kedua baris ditulis secara tidak selari) bertemu selepas keduanya salah satu huruf daripada 15 huruf di atas maka berlakulah hukum Ikhfak Haqiqi.Ikhfaq Haqiqi
BARIS TANWIN TIDAK SELARI DI DALAM MASHAF RASM OTHMANI


IKHFAK HAQIQI
HURUF NUN TIDAK DITANDA DENGAN SUKUN  DALAM MASHAF RASM OTHMANI

Bagi huruf nun sakinah ia bertemu dengan huruf-huruf dalam dua keadaan iaitu samaada di dalam satu kalimah ataupun di dalam dua kalimah.


Bagi tanwin ia hanya berlaku di dalam dua kalimah sahaja.

Cara bacaannya adalah sebutan antara izhar dan idgham.Ketika membaca ikhfak perlu didengungkan huruf nun. Cara meletakkan kedudukan lidah ketika bacaan dengung perlu diambil perhatian. Sekiranya pembaca meletakkan lidah menyentuh gusi atas sebelah hadapan maka ia akan menjadi seperti bacaan izhar. Maka idgham yang dibaca seperti ini adalah tidak tepat.

Berikut merupakan contoh ikhfak haqiqi yang terdapat di dalam al-Quran.

Ikhfak HaqiqiKelebihan Mempelajari Al-quran


No comments:

Post a Comment