Monday, 26 August 2013

IZHAR HALQI

TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi

Gambar : Google

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Pengertian Izhar Halqi 

Dari segi bahasa kalimah Izhar  membawa maksud jelas, nyata  dan terang manakala Halqi bermaksud kerongkong.

Dari segi istilah membawa maksud membunyikan Nun Sakinah dengan secara jelas dengan tidak didengungkan.

Berapakah huruf halqi?

Terdapat 6 huruf halqi iaitu  خ غ ح ع ه ء .

Di dalam al-Quran , hukum Izhar Halqi ini boleh berlaku di dalam dua keadaan iaitu
1- huruf ن dan huruf halqi bertemu di dalam dua kalimah.
2- huruf ن dan huruf halqi bertemu di dalam satu  kalimah.Bertemu di dalam satu kalimah contohnya :-Bertemu di dalam dua kalimah contohnya : -Cara bacaannya ialah membaca huruf Nun dan Tanwin tersebut tanpa dengung.

No comments:

Post a Comment