Tuesday, 11 February 2014

MAD 'IWADH

Teks : Firdaos Mohd Rawi
Gambar : Laptop

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani
Mad 'Iwadh merupakan bacaan panjang sebanyak 2 harakat yang berlaku apabila pembaca memberhentikan bacaan pada  huruf tanwin dua di atas kalimah yang diakhiri huruf alif. Untuk lebih memahami sila lihat contohnya  seperti di bawah:
mad iwadh
Mad 'Iwadh berlaku pada huruf tanwin atas ketika waqaf bacaan. 'Iwadh bermaksud ganti iaitu menggantikan tanwin kepada baris satu fathah di atas. 
mad iwadh
Apabila bacaan tidak diwaqafkan atau pebaca menyambungkan bacaan maka mad iwad tidak berlaku.
Hanya tanwin fathah yang diwaqafkan sahaja yang dibaca dengan kadar 2 harakat. 
Kelebihan Mempelajari Al-quran
Trainer Kem Tahfiz

No comments:

Post a Comment