Friday, 29 November 2013

KESALAHAN YANG BIASA DILAKUKAN KETIKA MEMBACA ALQURAN

TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi

Gambar : GoogleAntara perkara yang dapat dikesan ketika mendengar bacaan peserta-peserta kem sebelum ini. Begitu juga daripada peserta Kem Tahsin Al-Quran. Antara kesalahan yang mudah dilakukan ialah :

Pertama - kesalahan memanjangkan kadar harakat kepada dua harakat. contohnya َاَلَمْ تَرَ كَيْف. Pada huruf ر berlaku kesalahan memanjangkan harakat menjadi dua harakat. Bacaan yang perlu dibaca adalah dengan kadar satu harakat sahaja. 

Kedua -  kesalahan meninggalkan bacaan dengung. Contohnya pada ّان. Pada huruf  ّن perlu dibaca dengan dengung dengan kadar dua harakat. Begitu juga pada huruf مّ. Bacaan perlu didengungkan dengan kadar dua harakat.

Ketiga - kesalahan tidak memanjangkan bacaan pada mad jaiz dan mad wajib. Kesalahan yang dilakukan adalah membaca dengan kadar dua harakat sahaja. Bacaan yang sempurna adalah  perlu dibaca dengan kadar 4 atau 5 harakat. Jika dibaca 4 harakat maka semua perlu dibaca dengan kadar 4 harakat.

Selain daripada itu tidak membaca dengan kadar harakat yang konsisten. Bacaan yang terbaik ialah membaca dengan kadar harakat yang sama. Jika membaca mad jaiz dengan kadar 4 harakat. Maka jika bertmu dengan mad jaiz perlu dibaca sama dengan kadar 4 harakat. Jika membaca dengan kadar 5 harakat maka perlu membaca dengan kadar 5 harakat. Begitu juga dengan mad wajib.

Bagi mad lazim perlu dibaca dengan kadar 6 harakat. Terutama di dalam Surah al-Fatihah perlu dibaca dengan kadar 6 harakat. 

Keempat - Kesalahan makhraj  huruf terutama makhraj huruf ث ذ ظ.

Kelima - Kesalahan tidak mendengungkan dengan kadar dua harakat. Hukum ikhfaq, idgham dan wajibul ghunnah antara contoh kesalahan yang biasa dilakukan.

Wednesday, 27 November 2013

PELBAGAI KAEDAH MEMPELAJARI AL-QURAN

TEKS : Firdaos Bin Mohd RawiGambar : Google


Pengajian al-Quran berlaku sepanjang zaman. Situasi, cara, pengalaman berbeza pada setiap orang. Pada sepuluh hingga lima belas tahun dahulu, kita sudah terbiasa dengan belajar di rumah-rumah Ustaz atau Ustazah.

Lepas Maghrib sambil menjunjung al-Quran berjalan bersama kawan-kawan menuju ke rumah Ustazah. Kemudian duduk ditepi dinding menunggu giliran untuk membaca. Taknik belajar al-Quran yang diguna pakai ketika itu adalah menggunakan Muqaddam. Teknik al-Baghdadi. 

Menggunakan sistem ejaan alif diatas a alif dibawah i alif didepan u. Aa ii uu. Bila habis satu subtopik membaca wau alif lam sim sabdu di atas was, sin di atas sa, lam alif di atas laa, mim depan mu, wassalamu.

Taknik ini agak memakan masa tetapi ia memberi kesan yang sangat baik. Dari segi pengenalan huruf, sehingga sesiapa yang menguasai Muqaddam tidak sukar untuk membaca Jawi. 

Abu Mansor Hafzul Fikri Al-Baghdadi pada tahun 376 Hijrah. Beliaulah yang telah memperkenalkan kaedah ini. Kaedah ini  memperkenalkan huruf secara analisa berperingkat-peringkat secara latih tubi dan pengulangan. Kaedah ini telah tersebar dan berkembang keseluruh rantau  dunia hingga ke saat ini. Ia telah menjangkau 1049 tahun. Alangkah beruntungnya beliau mempunyai saham yang berterusan.

Oleh sebab yang sama ramai daripada kalangan Ulama mengasaskan teknik-teknik bagi membantu orang Islam dalam menguasai pembacaan al-Quran. Kaedah-kaedah seperti Al-baghdadi, Qiraati, Iqra ( yang diguna pakai di Kementerian Pendidikan Malaysia ), al-Baghdadi ( Teknik terbaru dengan inovasi alat ketukannya ) adalah untuk meraih pahala yang berterusan daripada Allah swt.

Walau apapun teknik yang digunakan atau diasaskan hala tujunya tetap sama, iaitu orang yang mengaplikasikan teknik tersebut  dapat  menguasai pembacaan al-Quran. Hanya terdapat dari segi perbezaan waktu berdasarkan qaedah penmbelajaran al-Quran digunakan.

Kalaulah di sekolah menggunakan teknik Iqra, di rumah menggunakan Qaedah Baghdadiyah ia tetap memberikan impak yang positif di dalam mempelajari al-Quran. Merupakan tambah nilai yang baik mempelajari al-Quran menggunakan kaedah yang pelbagai.Tuesday, 19 November 2013

Mad Lazim

TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi

Gambar : Google


بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani


bijak tajwid madMad Lazim


Mad lazim berlaku apabila selepas huruf mad terdapat huruf yang bertanda sukun asli.

Dinamakan mad lazim kerana semua ulamak qurra bersepakat ia lazim dibaca dengan kadar 6 harakah maka ia dinamakan mad lazim.

Mad lazim terbahagi kepada dua. Pertama  dalam bentuk huruf. Kedua dalam bentuk kalimah.
dalam bentuk huruf ia terletak di 29 surah di dalam alquran. contohnya الم .   Mad lazim juga berlaku di dalam kalimah contohnya kalimah الضالين .

Perhatian!  Mad lazim harfi dan mad lazim kalimi terbahagi kepada dua. Menjadikan mad lazim mempunyai empat bentuk yang perlu diambil perhatian agar dapat dibezakan.

PEMBAHAGIAN MAD LAZIM


MAD LAZIM YANG BERADA DI DALAM KALIMAH


Pada gambarajah di atas dapat dilihat dengan jelas pembahagian mad lazim. Jika diperhatikan pada mad lazim harfi, yang berlaku pada huruf-huruf "secret letter" di awal 29 surah, mungkin tertanya-tanya bagaimana cara untuk membezakan antara mukhaffaf dan muthaqqal.

Begitu juga bila melihat contoh pada mad lazim kalimi bagaimana pula hendak membezakan antara mad lazim kalimi mukhaffaf dan mad lazim kalimi muthaqqal.

Perlu diketahui bahawa yang membezakan antara mukhaffaf dan muthaqqal adalah tanda sukun dan tanda sabdu. Tanda sukun menunjukkan ia mukhaffaf(ringan) manakala tanda sabdu menunjukkan ia muthaqqal (berat).

Contoh pada kalimah

Selepas huruf mad terdapat huruf sukun asli. Asal huruf لّ (bersabdu) terdidir daripada 2 huruf ل iaitu لْ لِ. Lam pertama bertanda sukun dan lam kedua berbaris bawah. Lam pertama diidghamkan kedalam lam yang kedua menjadikannya satu huruf yang bersabdu. Ia dinamakan mad lazim kalimi muthaqqal.

mad - bermaksud panjang
lazim - sepakat ulamak melazimkan bacaan 6 harakat
kalimi - berlaku dalam kalimah
muthaqqal (berat)- selepas huruf mad ada tanda sabdu


Sekiranya mad lazim  berlaku dalam kalimah yang tidak mempunyai tanda sabdu selepasnya seperti contoh pada kalimah

ia dinamakan mad lazim kalimi mukhaffaf.

mad - bermaksud panjang
lazim - lazim - sepakat ulamak melazimkan bacaan 6 harakat
kalimi - berlaku dalam kalimah
mukhaffaf (ringan)-  selepas huruf mad tiada sabdu


MAD LAZIM YANG BERADA DI DALAM HURUF


Pada gambarajah di atas juga boleh dilihat pada kalimah 
LAM DIMERAHKAN
MIM DIMERAHKAN
            

Dalam gambarajah yang pertama pada kalimah yang sama  huruf lam dimerahkan dan pada gambar berikutnya huruf mim dimerahkan. Untuk membezakan hukum samaada mad lazim harfi mukhaffaf atau mad lazim harfi muthaqqal proses pengejaan huruf perlu dilakukan.


Lihat ejaan huruf tersebut. Alif Lam Mim. Pada huruf لام ( huruf م) bertemu dengan huruf mim (مّيم) menjadikannya bersabdu disebabkan idgham mithlain. Di sini huruf لام dinamakan mad lazim harfi muthaqqal kerana bertemu dengan huruf (مّيم).

mad - bermaksud panjang
lazim - lazim - sepakat ulamak melazimkan bacaan 6 harakat
harfi - berlaku dalam huruf
muthaqqal (berat)-  selepas huruf mad terdapat sabdu

Lihat ejaan huruf Mim. Pada huruf ميم  ( huruf م) tidak terdapat sabdu selepasnya. Ia dinamakan mad lazim kalimi mukhaffaf

mad - bermaksud panjang
lazim - lazim - sepakat ulamak melazimkan bacaan 6 harakat
harfi - berlaku dalam huruf
mukhaffaf (ringan )-  selepas huruf mad tidak terdapat sabdu.

Monday, 4 November 2013

INSPIRED STORY

TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi

Gambar : Google

بسم الله الرحمن الرحيم


Tahun 2009 merupakan tahun kedua saya menjadi guru. Bukan mudah untuk menjadi guru yang berkualiti. Oleh sebab itu kursus demi kursus diadakan bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru. Pentingnya pengisian terutamanya yang melibatkan motivasi adalah baik bagi mengekalkan momentum yang positif.

Brian Tracy di dalam bukunya NO EXCUSES! pernah menceritakan perihal seorang lelaki yang hadir ke seminar beliau ketika di Seattle.  Lelaki tersebut datang bertemu berhadapan dengan beliau dan mengatakan, "apabila tuan menggalakkan kami untuk membeli CD Audio kepunyaan tuan, sepatutnya tuan memberitahu kami mengenai semua perkara yang sebenarnya." jawab Brian Tracy dengan persoalan "Apa yang tuan maksudkan.?"

Lelaki tersebut memberitahu beliau bahawa beberapa tahun sebelum itu dia pernah menghadiri seminar yang Brian Tracy anjurkan. Dia telah mengaplikasikan setiap tips dan nasihat yang diberikan sambil membeli CD audio beliau. Lelaki tersebut berjaya menjadi jurujual terbaik di syarikatnya. 

Selepas itu lelaki tersebut mengatakan pendapatannya tidak bertambah. Brian Tracy bertanya kepada lelaki tersebut apa yang dia lakukann dalam masa dua tahun pendapatan tidak bertambah. Lelaki tersebut terkejut dan mengatakan bahawa dia berhenti daripada membaca buku dan mendengar motivasi dan tidak hadir seminar.

Begitulah benarnya sabdaan Nabi saw yang mengatakan bahawa manusia yang tidak mendengar tazkirah atau peringatan melebihi tiga hari akan keras hatinya. Al-Quran juga menekankan bahawa berilah peringatan kerana peringatan itu memberi manfaat kepada orang beriman.

Jadi pada tahun 2009 ketika menghaadiri saatu kursus terdapat seorang pembentang yang menayangkan satu video di akhir pembentangan beliau. Pertama kali melihat video tersebut benar-benar memberi suntikan inspirasi dalam jiwa saya. Sangat hebat.

Sekiranya anda ingin mendapatkan inspirasi untuk memulakan bisnes atau bekerja dari rumah  anda boleh sertai http://akademibekerjadirumah.blogspot.com/ . 


TEKNIK MENAJAMKAN FIKIRAN

TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi

Gambar : Google
بسم الله الرحمن الرحيم


Teknik menajamkan otak manusia sentiasa dikaji oleh Doktor Pakar seluruh dunia. Otak manusia dipercayai dapat dipertingkatkan keupayaannya melalui beberapa cara. Melalui beberapa kajian yang dijalankan beberapa jenis makanan  boleh meningkatkan ketajaman fikiran.

Dr Daniel Amen's contohnya telah membuat artikel mengenai pengambilan nutrisi yang dapat mempertingkatkan keupayaan otak manusia di sini http://abt.cm/1759C34 .

Selain itu senaman juga dipercayai dapat mempertingkatkan ketajaman otak manusia. Agak mengejutkan, apabila "senaman" yang diberikan oleh guru kepada murid yang tidak menyiapkan kerja rumah sebenarnya meningkatkan keupayaan otak manusia.

Ketuk ketampi merupakan senaman yang cukup "glamour" ketika di zaman sekolah dahulu. Senaman yang biasa diberikan oleh guru selain rotan sebagai peringatan kepada murid agar menyiapkan tugasan yang diberikan.


Menurut Dr. Eric B. Robins, M.D dalam artikel beliau Hope for ADD, ADHD, Autism & Alzheimer’s! menunjukkan kajian yang dijalankan kepada sebuah keluarga mendapati senaman " ketuk ketampi " ini telah memberikan perubahan yang agak mengejutkan.

Jadi kemungkinan orang dahulu bijak walaupun tidak cukup nutrisi mungkin kerana faktor "senaman" yang selalu dibuat di sekolah ataupun di rumah. 

Apakah rahsia Imam Syafie dalam menajamkan ingatan beliau? Beliau mampu menghafal al-Quran ketika berumur 9 tahun dan setahun selepas itu menghafal Kitab Muatta' karangan Imam Malik. 

Sudah pasti ramai yang telah mendengar kisah Imam Syafie mengadu kepada guru beliau  Waki’ mengenai hafalannya yang buruk. Katanya:

شَكَوْتُ إِلىَ وَكِيْعٍ عَنْ سُوْءِ حِفْظِى     فَأَرْشَدَنِيْ إِلىَ تَرْكِ الْمَعَاصِى
فَإِنَّ عِلْمَ اللهِ نُوْرٌ                       وَنُوْرُ اللهِ لاَ يُهْدَى لِعَاصٍ

Aku mengadu kepada Waki tentang buruknya hafalanku
Maka Waki menasihatiku untuk meninggalkan maksiat

Karena ilmu Allah itu adalah cahaya
Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat

Kesimpulannya ketajaman fikiran manusia dapat dipertingkatkan melalui pemakanan, senaman dan juga amalan sebagaimana yang diamalkan oleh ulamak dan kajian daripada mereka yang pakar.

Sunday, 3 November 2013

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN ( IQLAB )

TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi

Gambar : Googleبسم الله الرحمن الرحيم

Hukum yang seterusnya yang berkaitan dengan nun mati dan tanwin adalah Iqlab. Hurufnya ada satu sahaja iaitu ب. Apabila huruf nun yang bertanda sukun atau tanwin datang selepasnya huruf ب maka Iqlab akan.berlaku.

PENGERTIAN IQLAB


DARI SEGI BAHASA : ia bermaksud menukar sesuatu daripada rupa asalnya.


DARI SEGI ISTILAH : menukarkan bunyi huruf nun sakinah atau tanwin kepada bunyi huruf mim yang ringan dengan ikhfak dan dengung.


HURUF :  terdapat satu huruf sahaja iaitu huruf      ب


Contoh Iqlab adalah seperti berikut :


              Dalam satu kalimah :

         

              Dalam dua kalimah :

           Ketika membaca kalimah ini seperti  menukarkan huruf nun sakinah ataupun tanwin  kepada huruf mim seperti berikut :

NOTA

Teknik bacaan Iqlab ini dinamakan Ikhfa' Majazi. Berbeza dengan hukum Ikhfak Hakiki. Ketika bacaan Iqlab huruf nun sukun atau tanwin dibaca dengan bunyi  Huruf Mim. Tetapi bacaan bukan dibaca secara merapatkan bibir. Bibir terbuka sedikit.  Dinamakan dengan Iqlab kerana bunyi nun atau tanwin ditukar kepada bunyi mim. Di dalam tulisan Resm Othmani  hukum Iqlab ini ditandakan dengan mim yang kecil. Terdapat Mushaf yang mewarnakan huruf mim kecil itu dengan warna hijau. Hijau memberi makna bacaan tersebut perlu didengungkan.