Sunday, 12 February 2017

BACAAN ISYMAM DAN AR ROUM

Teks : Firdaos Mohd Rawi

Video : Ihsan Sahabatبسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani


Dalam surah Yusuf ayat ke 11 terdapat satu bacaan Isymam dan Raum. Ini hanya terletak pada satu tempat sahaja di dalam Al-Quran.

Bagaimana cara bacaannya?


Imam Hafs An Asim mengikut jalur Assyatibiah membaca dengan dua cara bacaan iaitu

1- Isymam - Isymam itu memuncungkan kedua bibir setelah membaca secara sukun pada huruf yang akan dimuncungkan tersebut. Iaitu huruf Nun.

2-Ar Roum - memperdengarkan huruf dengan kadar 1/3 harakatnya sehingga yang boleh mendengar huruf berharakat 1/3 ini orang yang hanya berada di hadapan kita.
Imam Hafs

No comments:

Post a Comment