Monday, 29 July 2013

HUKUM NUN MATI DAN TANWIN


Hukum Nun Mati dan Tanwin 

Hukum Nun Mati dan Tanwin terbahagi kepada 6 bahagian :

1- Izhar Halqi
2-Idgham Ma'al Ghunnah
3-Idgham Bilal Ghunnah
4- Izhar Mutlaq
5-Iqlab
6-Ikhfa Haqiqi


Apakah yang dimaksudkan dengan nun sakinah (نْ)
Ia lebih dikenali dengan nun mati bersifat ghunnah iaitu dengung.

Tanwin pula ialah dua baris samaada dua baris diatas , dua baris di bawah, dan dua baris dihadapan.

Apabila nun sakinah (نْ) ataupun huruf yang bertanda tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang tertentu daripada 6 hukum di atas sebagai contoh bertemu dengan huruf ح -( huruf izhar ) maka bacaan perlulah diizharkan. Sekiranya huruf nun sakinah (نْ) ataupun huruf yang bertanda tanwin bertemu dengan huruf ikhfak maka bacaan perlu diikhfa'kan.

Kita akan lihat secara terperinci berkenaan 6 hukum tersebut selepas ini.
No comments:

Post a Comment