Tuesday, 10 September 2013

BACAAN TARTILTEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi

Gambar : Google

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.

Bacaan Tartil  adalah  bacaan yang perlahan-lahan, tenang dan melafazkan setiap huruf daripada makhrajnya yang tepat mengikut hukum-hukum bacaan tajwid dengan sempurna, merenung makna, hukum dan pengajaran ayat. Tingkatan bacaan ini biasanya bagi mereka yang sudah mengenal makhraj-makhraj huruf, sifat-sifat huruf dan hukum-hukum tajwid. Tingkatan bacaan ini adalah yang paling baik dan lebih diutamakan kerana telah sabit dari firman Allah s.w.t yang bermaksud:

“Telah Kami(Allah) membacakannya(Al-Quran)kepadamu(Muhammad)secara tartil” – Surah al-Furqan ayat 32.

Bacaan Tahqiq
            Tartil
             Hadr
            Tadwir
No comments:

Post a Comment