Monday, 16 September 2013

RUKUN MEMBACA AL-QURAN


TEKS : Firdaos Bin Mohd Rawi

Gambar : Google

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani.Terdapat 3 rukun di dalam membaca al-Quran dengan betul sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Jazari di dalam Matan Toyyibah :


Rukun 1 : Bacaan yang menepati dengan wajah nahu dan kaedah bahasa arab.

Rukun 2 :  Bacaan menepati dengan tulisan resm othmani.

Rukun 3 : Membaca dengan sanad yang sahih. 
Iaitu mengambil bacaan daripada mereka  yang  dipercayai secara talaqqi. Mereka pula telah mengambil bacaan daripada guru mereka yang mana ia bercantum ibarat mata rantai  berkesinambungan bacaannya sehinggalah kepada Rasulullah s.a.w.


No comments:

Post a Comment